Column: De rol van de media

algemeen
113
10 apr '08
De beinvloedende rol van de media is groot. Berichtgeving gaat razend snel. Dit kan leiden tot polarisatie.

De rol van de media, kranten voorop, maar ook van internetfora, is groot als het gaat om de beïnvloeding van opinie en meningsvorming. Iedereen, ook politici zijn voor berichtgevingen gevoelig. Sterker nog, hoe meer aandacht in de media voor thema’s als integratie, immigratie, Fitna, Wilders en Verdonk, des te meer lijkt dit zijn weerslag te vinden in de kamerdebatten. Dit leidt weer tot verhoogde aandacht in de media : De cyclus van wederzijdse beïnvloeding is rond. Een sterke geest is het die zich hiertegen kan wapenen. 

Men is al lang gewend berichtgeving te selecteren op datgene wat bevestigend werkt op de eigen mate van bevooroordeling. Want men kan veel roepen over meningsvorming, de objectieve waarheid bestaat niet. Dat is saai en wij hebben haast. De tijd dat een belangrijk bericht er per postkoets 72 uur over deed om van Apeldoorn naar Middelburg te komen ligt ver achter ons.
De mens bedriegt zichzelf want door de snelle afwisseling in de berichtgeving gunt hij zich nauwelijks rust voor een weloverwogen mening over de gebeurtenissen betreffende de bovengenoemde thema’s. 

Ooit leerde men op een goede school dat een mening gevormd dient te worden door een gebeurtenis van diverse kanten te belichten (vergelijkend te onderzoeken), maar men heeft geen geduld. Desondanks moet de illusie van objectieve berichtgeving en het vrij zijn in de vorming van de eigen mening gekoesterd worden als een groot goed, zo roept men.
 Echter elke dag, elke minuut dwingen ons andere en opvolgende gebeurtenissen over hetzelfde thema tot voortdurende wijziging of bijstelling van datgene wat nog maar net tot ons bewustzijn was doorgedrongen.  Velen geven dat bewuste denkproces liever op, blijven (hoe makkelijk !) vasthouden aan oude vertrouwde waarden. Zij verzuchten naar de postkoets van weleer. Zij zingen uit volle borst het lied van Piet Hein, vergetend dat onze “held’ niet veel meer was dan een gelegaliseerde piraat. Zij vergeten de Atjeh-oorlogen, de woorden van de onthoofde Van Oldenbarnevelt : “het oprichten van de West Indische Compagnie is verspilling van geld en gezond verstand”, dat Erasmus en Spinoza hier niet altijd welkom waren. Dat is niet de bedoeling. Daarop kan men niet trots zijn.  Terug naar de waan en het onbehagen van deze tijd. Een belangrijke vraag is in hoeverre groeiende steun voor anti-immigratie partijen, zoals te constateren valt uit aandacht voor Wilders en Verdonk, een voedingsbodem kan zijn in de toekomst, indien niet meer en duidelijker oplossingen en tegengas  worden geboden door politiek en media. Als ik hoor roepen :  “1 miljoen moslims, genoeg is genoeg, Nederland is vol… “ dan denk ik “Staat hen een ontvolkingsprogramma voor ogen, verplichte sterilisatie ”? Waanzin.

Dat kan overdreven zijn hoop ik, en natuurlijk gebeurt er wel degelijk op kleinere schaal veel goeds, wordt veel werk verzet, zijn veel moslims betrokken bij de Nederlandse samenleving. Maar ja, goed nieuws is geen nieuws en ontsnapt aan de aandacht, dus ook aan de meningsvorming. Het is geen hype.  Dat sommigen dan weer roepen dat zij de Sharia in Nederland wel zien zitten is groot nieuws.  Ook dat polariseert natuurlijk. Het is reactie op reactie en vergroot de negatieve spiraal in de meningsvorming bij het publiek. Tegen dit alles helpt geen donderspeech van Balkenende,  niet één verstandig woord van een man als Pechthold, of een ingetogen visie van een erudiet geleerde. De problemen worden ons te complex.  Dat wekt onvrede, het strookt niet met wat wij willen horen ook al wijzen de tekenen van deze tijd in een andere richting.
 De wederzijdse “bevruchting” tussen de snelle opeenvolging van mediaberichten enerzijds en publieke opinie die voortdurend heen en weer wordt geschud anderzijds lijkt te resulteren in uitvergroting van vooroordelen en het krampachtig vasthouden daar aan.  Het kan leiden tot een sluipende beïnvloeding van de oordeelsvorming tussen autochtone Nederlanders en immigrantengroepen. Met als gevolg een steeds herkenbaarder polarisatie, een steeds grotere weerstand in het met elkaar omgaan en een gevoel van bedreiging. Dan is respect ineens ver te
zoeken.  Men moet zich afvragen of de sociale afstand (van sociale cohesie durf ik nauwelijks nog te spreken)  hierdoor niet een onherstelbare schade wordt toegebracht.  Men moet zich ook afvragen: welk nut heeft deze toestand voor de samenleving? In ieder geval is dit alles volstrekt contraproductief. Groepen gaan zich met elkaar vergelijken en men kan constateren dat de ene groep zich
benadeeld en achtergesteld voelt ten opzichte van de andere groep. Nederland, van oudsher een multicultureel mozaïek, lijkt steeds meer een multiculturele speeltuin waar kibbelende kinderen ruziën over wie het eerst op de wip mag, met als gevolg dat de wip in stukken uiteenvalt. Media (inclusief politici) zouden zich meer bewust moeten zijn van de negatieve effecten over wat zij roepen. Zij zouden, indien men werkelijk trots is op Nederland, juist alle zeilen moeten bijstellen om dit doemscenario te voorkomen.

© MAROKKO.NL 2008
media
nieuws
politiek
polarisering
stigmatisering
groene lab
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi