Antillianen verzetten zich terecht tegen databank

buitenland
7
15 sep '08
Het verzet onder Antillianen is groot, en het overlegorgaan gaat nu naar het Europese Hof.

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders is woedend dat de overheid een databank mag aanleggen met persoonsgegevens van Antilliaanse probleemjongeren. Omdat alleen data van jongeren met een Antilliaanse achtergrond worden verzameld, vinden ze de Verwijsindex Antillianen discriminerend en stigmatiserend.

Ze spreken van een rassenbank, een sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer vertoond fenomeen. Ook de vergelijking met de davidster is al gevallen.Strikt genomen hebben de critici gelijk. Gemeenten registreren voor deze databank informatie over huurachterstanden, schulden, uitkeringsfraude en crimineel verleden van risicojongeren. Maar omdat ze niet de gegevens van ál die jongeren verzamelen, maar alleen van Antilliaanse of Arubaanse probleemjongeren, is hier sprake van discriminatie, in de zin van onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen. Dat is in Nederland verboden. Toch wil minister Vogelaar (PvdA, integratie) het idee van haar voorganger Verdonk, toen nog VVD, doorzetten. Eerder verbood de rechtbank een proef met een databank. Maar nu hebben Vogelaar en 21 gemeenten waar veel Antillianen wonen, de zegen gekregen van de Raad van State. Het rechtscollege redeneert dat de problemen van de Antilliaanse jongeren ernstiger zijn dan die van hun leeftijdgenoten met een andere achtergrond. Dat rechtvaardigt een andere aanpak, zoals een databank.De problemen met Antilliaanse jongeren zijn inderdaad hardnekkig, en fors. Anders dan hun overlastgevende leeftijdgenoten zijn Antillianen zeer beweeglijk. Ze verhuizen om de haverklap van huis of woonplaats. Daardoor zijn ze heel moeilijk te traceren, zowel voor justitie als voor de hulpverlening. Een databank moet die instanties een handvat bieden om de jongeren wél in de kraag te vatten en op het goede spoor te helpen. Het uiteindelijke doel is, zoals burgemeester Opstelten van Rotterdam het ooit omschreef, dat Antilliaanse jongeren óf naar school gaan, óf werken, óf in de gevangenis zitten, aldus Trouw.nl. Dat is een mooie gedachte – maar ook daarvan valt niet in te zien waarom dat beperkt zou moeten worden tot Antilliaanse jongeren. Dat geldt voor alle jonge mensen die overlast bezorgen of delicten plegen, ongeacht hun afkomst. Het verzet onder Antillianen is groot, en het overlegorgaan gaat nu naar het Europese Hof. Hun argumenten zijn overtuigend. Het zou het kabinet sieren als het de moed had niet weer te beginnen met een databank die principieel zozeer tegen de borst stuit.  

© MAROKKO.NL 2008
antillianen
databank
stigmatisering
protest
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi