SGP-jongeren blijven tegen moskeeën

algemeen
0
2 mei '09
In de nieuwe beginselen stellen de SGP-jongeren ,,christelijk verdraagzaam'' te zijn, maar de SGP-jeugd wil desondanks de bouw van moskeeën verbieden.

,,Ons denkproces is nog niet ten einde'', was zaterdag de conclusie van hun voorjaarscongres. ,,Dat wij alles in Nederland maar gelijk moeten behandelen en gelijk moeten waarderen, daar ben ik niet zo'n voorstander van. In weerwil van het gelijkheidsdenken, moet je kunnen zeggen: God de Heer regeert en het Woord heeft het hoogste gezag.'' Met dit statement verwoordde Jan Kloosterman, scheidend voorzitter van de SGPJ, de jongerenorganisatie van de SGP, zaterdag op het eerste gezicht een klassiek, theocratisch SGP-standpunt.

Even later liet Kloosterman echter blijken dat de bezinning op principiële thema's in de SGP wat hem betreft nog lang niet klaar is. De partij werd 91 jaar geleden opgericht door predikanten, memoreerde hij. ,,Zij hebben de politieke doordenking van dingen nooit afgemaakt. Ook later is dit niet altijd gebeurd.'' Het resultaat: ,,In het doordenken van onze politieke basis ligt nog wel wat werk. Er is achterstallig onderhoud.''

Een van de punten waarover de SGP nog niet is uitgedacht, is de omgang met andersdenkenden, gaf Kloosterman zaterdag in Apeldoorn toe. De SGP-jongeren presenteerden daar hun nieuwe beginselverklaring, waarin zij onder meer zeggen te streven naar een ,,christelijke verdraagzame staat'' waarin ,,ruimte'' moet zijn voor andersdenkenden. Daarmee verruimen zij hun standpunt.

In de praktijk beperkt de ruimte die de jonge SGP'ers andersdenkenden gunnen zich tot het privédomein, bleek zaterdag, toen Kloosterman over het beginselprogramma in debat ging met de voorzitters van de jongerenorganisaties van CDA en ChristenUnie.

Op de vraag of de SGP - in het geval die partij een absolute meerderheid zou bezitten - de bouw van moskeeën zou toestaan, antwoordde Kloosterman resoluut: ,,Ik ben gehouden aan God en zijn Woord. Wij moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan mensen. Een nieuwe, grote moskee past daar niet bij, want dan faciliteer je iets dat niet goed is voor mensen'', zei de scheidend voorzitter. ,,Ik wil niet komen aan de persoonlijke beleving en het geweten van mensen, maar als het gaat om uitingen in het publieke domein wil ik wel grenzen stellen'', meldt het Nederlands Dagblad.

Bestaande moskeeën slopen, gaat Kloosterman echter te ver. Wel zou hij als overheid kerken willen 'faciliteren' om ,,in de buurt van moskeeën aan Woord- en evangelieverkondiging te doen''. Kloosterman plaatste zich met zijn stellingname pal tegenover IJmert Muilwijk, voorzitter van de ChristenUnie-jongeren. ,,Je kunt niet tegelijkertijd vóór godsdienstvrijheid en tégen het gelijkheidsideaal zijn'', stelde Muilwijk.

Om die reden blijft als het aan Muilwijk ligt de godsdienstvrijheid bestaan, ook als de ChristenUnie de absolute meerderheid zou bemachtigen. ,,Wat ons betreft kunnen er dan nog steeds moskeeën worden gebouwd. Niet omdat ik ze mooi vind, of omdat ik het eens ben met wat daar wordt geleerd. Maar als je vrijheid voor jezelf claimt, staat daar tegenover dat je anderen die vrijheid ook moet gunnen.''

Harry van der Molen, voorzitter van de CDA-jongeren sloot zich daar bij aan. ,,Je moet als christenen enorm oppassen met het opleggen van je eigen moraal aan anderen. Het is bovendien de vraag of de christenheid gediend is met het beeld dat christenen anderen altijd maar dingen willen verbieden.''

© MAROKKO.NL 2009
sgp
jongeren
christelijk
moskeeën
bouw
verbieden

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi