Kritiek kerkleider PKN op moslims

algemeen
0
10 jan '05

De islamitische gemeenschap is te veel op zichzelf betrokken, kampt met gebrek aan leiderschap en richt zich te weinig op de Nederlandse samenleving. Dat zei algemeen secretaris dr. B. Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland maandag bij monde van zijn beleidssecretaris tijdens een dialoogbijeenkomst van joden, christenen en moslims in Amsterdam.

Plaisier, die pleitte voor "een cultuur van gepassioneerd en betrokken gesprek met mensen van andere levensovertuigingen", benadrukte het belang van de gemeenschappelijke wortels van joden, christenen en moslims. " Maar is het ook niet zo dat de moslimgemeenschap zo op zichzelf betrokken is dat de waarde en de noodzaak van dergelijke verbanden slechts door weinigen gezien worden? Dat geeft aan het wederzijds gesprek iets onmachtigs."

De versnippering van de moslimgemeenschap maakt het voor de gemiddelde Nederlander onduidelijk wat het standpunt van de moslims is. "Daarom acht ik het van groot belang dat de moslims een duidelijk leiderschap ontwikkelen in ons land. Alleen zo wordt duidelijk welke leiding er aan de moslimgemeenschap gegeven wordt en wat moslims de samenleving te zeggen hebben."

Moslims moeten zich volgens hem ook veel meer mengen in de discussie over de vormgeving van de Nederlandse samenleving. "Nu lijkt de grote massa moslims zich vooral bezig te houden met de politieke ontwikkelingen in Turkije of Marokko en de Nederlandse samenleving onbelangrijk te achten."

Imam M. Ousalah uit Deventer erkende dat veel moslims in Nederland door culturele achterstand te weinig weten van de islam. Hij benadrukte de rol die imams en moskeeën kunnen spelen bij de integratie van moslims. Moslimjongeren moeten ophouden de rol van slachtoffer te spelen en leren kritiek te incasseren en op een democratische manier te uiten, maande hij.

Ook bisschop Van Luyn van Rotterdam benadrukte het belang van zelfkritiek van godsdiensten die met elkaar in dialoog gaan. Dat geldt niet alleen voor moslims maar ook voor autochtone Nederlanders. "Zijn wij Nederlanders niet al te zeer geneigd om de eigen cultuur positief te waarderen, zonder ons daarbij kritische vragen te stellen", vroeg hij zich af.

Verder moeten deelnemers aan een interreligieuze dialoog zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en hun krachten bundelen ten dienste van het algemeen welzijn, zei Van Luyn.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst was de Belgisch-Nederlandse afdeling van Sant'Egidio, een oecumenische christelijke gemeenschap in Rome die zich inzet voor dialoog tussen mensen van verschillende culturen en religies.

Bron: © Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V.

© MAROKKO.NL 2005

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi