Kinderbijslag gedecimeerd in thuisland

algemeen
0
3 jul '02

De nieuwe coalitie gaat de kinderbijslag verlagen voor kinderen die in Turkije of Marokko wonen. Hun ouders krijgen een vast bedrag van 10 procent van de Nederlandse kinderbijslag. Het is een van de maatregelen die de nieuwe coalitie wil nemen, zo blijkt uit het 'strategisch document' dat de basis is van het regeerakkoord. De VVD poogde vier jaar geleden ook het woonlandbeginsel in te voeren, maar stuitte toen op tegenwerking van de paarse coalitiegenoten PvdA en D66. De VVD vindt de Nederlandse kinderbijslag te hoog in vergelijking met het levenspeil van landen buiten de EU. Een vast bedrag van 10 procent komt overeen met de kinderbijslag van het woonland zelf. De maatregel moet een besparing van 20 miljoen euro opleveren en past in het ontmoedigingsbeleid voor gezinshereniging. Eén A-viertje, heet het dinsdag uitgelekte document ironisch, omdat het 45 pagina's omvat hoewel CDA-leider Balkenende had beloofd met één A-viertje te kunnen volstaan. Het stuk is geschreven door informateur Donner. Gisteravond hebben de regeringsfracties er hun fiat aan gegeven. Vandaag gaat het stuk naar de Kamer. Het akooord tussen CDA, VVD en LPF is het antwoord op acht jaar Paars. Het wil 'schijnbaar onoplosbare vraagstukken oplossen', zoals criminaliteit, wachtlijsten, leegloop in onderwijs, gebrekkige integratie en het geschokt vertrouwen in de overheid. Veel van de plannen zijn al bekend gemaakt. Opvallend is de hardere toon ten aanzien van het immigratiebeleid, de strengere aanpak van illegalen, het drugsbeleid en de voorrang die het kabinet wil geven aan uitbreiding van wegen en het verbeteren van de veiligheid. Het nieuwe kabinet moet 6,8 miljard euro bezuinigen, wil het voorkomen dat er een begrotingstekort ontstaat. De bulk van het geld komt van de overheid zelf. Die moet het aantal ambtenaren met 9 procent terugbrengen. Daarnaast sneuvelt veel gesubsidieerde arbeid (Melkertbanen), krimpt de WAO-aanwas, net zoals de toestroom van asielzoekers. De burger moet voorlopig lijden onder deze bezuinigingen, omdat 'we op te grote voet hebben geleefd'. Die zin stond gisteravond nog in het document, maar werd op last van VVD'er Zalm, in Paars-II minister van Financiën, alsnog geschrapt. Fiscale regelingen voor spaarloon en lijfrente verdwijnen, de WAO ligt ver weg, ouderen moeten solliciteren, douceurtjes rond de kerstdagen worden belast, de WW zakt sneller naar bijstandsniveau en het eigen risico in de zorg gaat omhoog.

© MAROKKO.NL 2002