Het imagoprobleem van de imam

algemeen
0
22 jul '02
Nederland roept om een imam opleiding. De nieuwe lichting imams moet op een vooral liberale manier de islam prediken. Maar het werk betaalt weinig en imams hebben een slechte rechtspositie. Animo is er onder jongeren nauwelijks. 'Na de uitspraken van El Moumni en de 'Nova'-uitzending over radicale preken in moskeeën is het imago van de imam niet goed'', zegt Fadua Azrar, projectmedewerker jeugdzorg bij Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. ,,En dat is zwak uitgedrukt.'' Animo om imam te worden? ,,Nee, die is er nauwelijks'', zegt Haci Karacaer van de Turkse moslimorganisatie Milli Görüs. ,,Imams hebben een slechte rechtspositie, ze leven geïsoleerd en ze sluiten niet aan bij de werkelijkheid.'' Antiwesterse preken in de moskee en de moeizame integratie maken de roep om een Nederlandse imamopleiding groot. Een Nederlandse -lees: enigszins liberale- imam zou een brug kunnen slaan tussen de culturen. Dat zou beter zijn dan de conservatieve import imams uit Turkije, Egypte en Marokko die donderpreken over het heilloze Westen over de luisteraars uitstorten. Behalve dat het werk slecht betaalt, maken ook de hoge verwachtingen van een nieuwe 'Hollandse' imam de jeugd huiverig. Een Nederlandse imam zou welbespraakt dé standpunten van de islam aan zowel de eigen gelovigen als de onwetende buitenstaanders kunnen uitleggen. Aan een student vroeg Azrar of hij geen imamopleiding wilde volgen. ,,'Ja, zei hij, maar hoe moet ik dat doen met al die verschillende groepen moslims? Ieder heeft zijn eigen islam.' Dat is een heel zwaarwegend argument om geen imam te willen worden.'' Van de honderd studenten van de Islamitische Universiteit Europa zullen maar enkelen als imam in de moskee werken, verwacht stichtingsvoorzitter J. Meuleman. Op de Islamitische Universiteit in Rotterdam zitten 247 studenten. Van weinig jongeren is bekend dat ze imam willen worden.
© MAROKKO.NL 2002

Populaire tags
verenigde staten
mocromaffia
nabil b
saoedi-arabië
jemen
advocaat
ridouan taghi
donald trump
chan2020
derk wiersum
atlasleeuwen
casablanca
frmf
marrakech
politie
tanger
ajax
iran
spanje
moord
daesh
rabat
dgsn
caf
mohammed vi