Allochtone jongere is vaker depressief

algemeen
0
1 nov '02
Allochtone jongeren zijn vaker depressief, angstig en suïcidaal dan hun autochtone leeftijdgenoten, zegt Wilma Vollebergh, hoogleraar cross-culturele pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Vandaag houdt zij haar oratie. Jongeren van buitenlandse afkomst lijken vooral problemen te máken, maar ze hebben ze ook, zegt Vollebergh. Door alle aandacht voor agressieve en criminele jongeren van vooral Marokkaanse huize, ontgaat het leerkrachten, hulpverleners en pedagogen vaak dat zij problemen 'internaliseren': ze hebben last van psychische stoornissen, angsten en problemen in het gezin. Bij veel jongeren slaan de stoppen door als ze niet op tijd behandeld worden. Dan zijn ze de agressieve en criminele allochtoon die iedereen wél herkent. In de justitiële inrichtingen zijn vooral Marokkaanse jongens oververtegenwoordigd. Volgens Vollebergh had dat voorkomen kunnen worden door in een vroeger stadium in te grijpen. Als allochtone jongeren in de jeugdzorg terecht komen hebben ze meestal een lange geschiedenis van gedragsproblemen en gevangenisstraffen. Meisjes en jongens met psychotisch of depressief gedrag zien de instellingen bijna niet, ook omdat de jongeren zelf waarschijnlijk weinig op hebben met de 'softe' behandelmethodes van de Nederlandse hulpverlening. Vollebergh is onderzoeker aan het Trimbos-instituut en is voor één dag in de week hoogleraar aan de KUN. Zij baseert haar bevindingen op grootschalig onderzoek door het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau onder duizenden scholieren. Uit eerder onderzoek kwam enkele jaren geleden naar voren dat vooral meisjes uit migrantengroepen depressief en suïcidaal zijn. Nu blijkt dat ook jongens daar veel last van hebben. Roken, drinken en blowen doen ze juist weer minder dan autochtone jongeren. Vollebergh wijt de sombere stemmingen van jonge migranten deels aan de vijandigheid tussen autochtonen en allochtonen. Discriminatie en stereotiepe uitlatingen over 'de' Marokkanen of 'de' Turken maken hen er niet vrolijker op. Ook onder volwassenen is er een verband aangetoond tussen psychotische aandoeningen en gevoelens van discriminatie, aldus Vollebergh. Pedagogen en hulpverleners zouden meer oog moeten hebben voor de minder zichtbare kanten van probleemgedrag onder allochtone jongeren.
© MAROKKO.NL 2002

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi