De troonrede van Koning Mohammed VI (video)

marokko
4
30 jul '18
Koning Mohammed VI las gisterenavond de troonrede voor vanuit Al Hoceima.

De Koning wijdde de troonrede, uitgezonden op radio en televisie vanuit Al Hoceima, niet aan de gebruikelijke opmaak van de balans, maar aan dringende initiatieven en maatregelen, zowel op sociaal als op economisch vlak. De toespraak begon met een inleiding over de noodzaak om samen projecten en hervormingen voort te zetten, ongeacht de situatie. 

"Prestaties behalen, fouten corrigeren en economische of sociale problemen aanpakken, zijn allemaal doelstellingen die collectieve, geplande en gecoördineerde actie vereisen bij de instellingen en de verschillende actoren, met name tussen de leden van de regering en de uitvoerende partijen.

Het is ook belangrijk om de verschillen te overwinnen, om te werken aan het verbeteren van de efficiëntie van de administratie en om het goed functioneren van instellingen te waarborgen, omdat het uiteindelijk belangrijk is om het klimaat van vertrouwen en sereniteit in de samenleving en al haar componenten te versterken.

De sociale kwestie houdt mijn volle aandacht en is een zorg voor mij, zowel als Koning als als een man. Sinds mijn toetreding tot de troon, heb ik altijd naar de maatschappij geluisterd en snel zijn legitieme verwachtingen geïdentificeerd. Constant aan het werk draag ik de onveranderlijke hoop op verbetering van de levensomstandigheden van de burgers.

De afgelopen twintig jaar zijn de verworvenheden van Marokko en de verworvenheden ten gunste van de Marokkanen een bron van voldoening en trots, maar ik denk dat er nog steeds iets ontbreekt in sociale aangelegenheden."

De Koning herinnerde aan wat hij in oktober vorig jaar al had gevraagd, namelijk de herziening van het ontwikkelingsmodel van Marokko. Hij drong aan op het versnellen van essentiële hervormingen die niet snel genoeg verlopen.

"Het is dwaas dat meer dan honderd programma's van ondersteuning en sociale bescherming, van verschillende formaten en waaraan tientallen miljarden dirhams worden toegewezen, verspreid zijn over verschillende ministeriële departementen en meerdere publieke belanghebbenden." De Koning voegde daaraan toe dat de programma's elkaar overlappen en niet samenhangend zijn.

"Hoe kan men dan hopen dat deze programma's effectief reageren op de behoeften van de burgers en daadwerkelijk van invloed zijn op hun dagelijks leven?

In dit opzicht zijn wij van mening dat het nieuwe initiatief " Social Registry Unique "(RSU) een veelbelovende start is, dat kan leiden tot een geleidelijke toename van de prestaties van sociale programma's op de korte en middellange termijn.

Dit register is een nationaal registratiesysteem voor gezinnen die in aanmerking komen voor sociale ondersteuningsprogramma's. Huishoudens die in aanmerking komen voor de voordelen van deze regeling, zullen worden bepaald op basis van strenge objectieve criteria en nieuwe technologieën. Dit is een strategisch en ambitieus sociaal project dat grote delen van de Marokkaanse bevolking bereikt.

De ambitie die me motiveert om de sociale situatie van het land te verbeteren, gaat veel verder dan alleen het opzetten van een apparaat of programma, hoe belangrijk ook. Daarom nodig ik de regering en alle belanghebbenden uit om een ​​uitgebreide en diepgaande herstructurering van de nationale programma's en beleidsmaatregelen voor ondersteuning en sociale bescherming door te voeren en voorstellen in te dienen voor hun evaluatiemodaliteiten.

Dit vereist een participatieve aanpak, een bepaald niveau van visie, het langetermijnkarakter van de actie en snelheid in de implementatiefase om te profiteren van lessen die wij eerder geleerd hebben en voort te bouwen op succesvolle ervaringen.

In afwachting van de voordelen van deze hervorming, dringen wij aan op de goedkeuring van een reeks tussentijdse sociale maatregelen, in overeenstemming met de geest van de herstructurering waar wij om vragen.

Ik dring er daarom bij de regering op aan om zo spoedig mogelijk de ontwikkeling van dergelijke maatregelen te ontwikkelen en mij periodiek op de hoogte te houden van hun vorderingen."

De Koning benadrukte vervolgens de noodzaak om te focussen op de noodmaatregelen die moeten worden uitgevoerd op de volgende gebieden: onderwijs (schoolinschrijvingen en de bestrijding van schooluitval), de start van de derde fase van het Nationaal Initiatief voor Menselijke Ontwikkeling,  de onregelmatigheden te corrigeren die de uitvoering van het RAMED Medische Dekking-programma teisteren, en de sociale dialoog. 

"Ik zeg dit tegen de regering: sociale dialoog is een plicht en een noodzaak, het moet op lange termijn zonder enige onderbreking worden vastgesteld en gehandhaafd, en ik zeg ook dat er regelmatig met de vakbonden moet worden overlegt en constant met hen moet worden gecommuniceerd, ongeacht de uiteindelijke uitkomst van deze dialoog."

De volledige troonrede is in de video hieronder terug te kijken:

YouTube link

© Redactie 2018
marokko
mohammed vi
troonrede
al hoceima
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?