Militaire dienstplicht weer ingevoerd in Marokko

marokko
33
21 aug '18
Maar voor wie, hoe lang en per wanneer? Wij zetten het even op een rijtje.

Op maandag 20 augustus werd het wetsontwerp betreffende militaire dienst in Marokko door de regering onderzocht en aangenomen tijdens de ministerraadsvergadering onder voorzitterschap van Koning Mohammed VI. Dit wetsontwerp 44.18 stelt dat burgers moeten bijdragen aan de verdediging van het vaderland en zijn territoriale integriteit. Voor dit doel zijn zij onderworpen aan militaire dienst overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in het genoemde wetsontwerp.

Dit roept nogal wat vragen op en om die zoveel mogelijk te beantwoorden hebben wij alles even voor jullie op een rijtje gezet.

Op wie heeft dit betrekking?

Op de lange termijn is dit van toepassing op alle personen tussen de 19 en 25 jaar oud. De maatregel geldt voor zowel mannen als voor vrouwen, zonder enig onderscheid van geslacht. En dat is om te beginnen al nieuw, voorheen (voor de afschaffing van de dienstplicht in 2006) was de militaire dienst alleen van toepassing op mannen.

Wie is uitgesloten/tijdelijk vrijgesteld?

Artikel 1 van dit wetsontwerp voorziet in de uitsluiting van personen die medisch ongeschikt worden verklaard, dit zal moeten worden bevestigd door een medisch rapport van de medische diensten. Personen die hun families financieel ondersteunen worden ook vrijgesteld.

Studenten kunnen tijdelijk worden vrijgesteld tijdens hun universitaire opleiding, maar zullen na het einde van hun studie worden opgeroepen. 

Op grond van artikel 2  van dit wetsontwerp zijn personen die langer dan zes maanden zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf uitgesloten van militaire dienst totdat zij zijn gerehabiliteerd.

Artikel 4 geeft aan dat personen ouder dan 25 jaar, die zijn vrijgesteld om een van de redenen genoemd in artikel 1, echter tot 40 jaar voor militaire dienst kunnen worden teruggeroepen, indien de reden voor vrijstelling is beëindigd.

Voor hoelang?

De duur van de verplichte militaire dienst zal 12 volledige maanden bedragen.

Vanaf wanneer?

De inwerkingtreding van de nieuwe verplichte militaire dienst staat gepland voor oktober 2018, net na de aanneming door beide Kamers van het Parlement. De toepassing ervan zal echter geleidelijk in werking treden, de middelen om het volledige succes ervan te waarborgen zijn nog niet gepland. Zodra de financiële, logistieke en personele middelen (met name in termen van trainers) volledig beschikbaar zijn, zal deze maatregel zijn volledige capaciteit bereiken.

Wat gaat men precies doen/leren tijdens de 12 maanden dienstplicht?

Naast de basis militaire training zoals oefeningen op het gebied van omgaan met wapens en andere uitrusting zal de militaire dienst worden uitgebreid tot aspecten die verband houden met beroepsopleiding en technische opleiding, alsmede deelname aan grote structurele projecten in het land. Men richt zich ook op het leren van de regels van het leven binnen het leger (discipline, autonomie, teamwerk, nauwgezetheid, burgerschap, enz.). Het doel is niet alleen om de reservisten in staat te stellen om hun thuisland te verdedigen indien nodig, maar om "de burgers van de toekomst te trainen", vatte een expert in militaire strategie samen. "Militaire dienst streeft naar het opleiden van jongeren en hen voor te bereiden op een vruchtbaar en actief leven om de ontwikkeling van hun thuisland te ondersteunen en hieraan bij te dragen".

Ontlopen dienstplicht

Volgens artikel 15 van het wetsontwerp is elke poging om aan de dienstplicht te ontkomen strafbaar, met tussen de 1 tot 3 maanden gevangenisstraf en een boete tussen de 2000 en 5000 dirham tot gevolg.

Hoe wordt dit gefinancieerd?

De financiering maakt deel uit van de staatsbegroting en moet daarom prominent aanwezig zijn in toekomstige financiële bepalingen. In de staatsbegroting van 2019 wordt dit echter nog nauwelijks genoemd en alles suggereert dat deze dus zal moeten worden herzien.

Wat betekent dit voor Marokkaanse-Nederlanders?

Marokkanen met een dubbele nationaliteit worden vooralsnog niet specifiek genoemd in het wetsontwerp. Het is dan ook nog niet geheel duidelijk wat dit betekent voor Marokkaanse-Nederlanders. In het verleden waren deze uitgesloten van militaire dienstplicht en wij verwachten niet dat daar verandering in zal komen, maar officieel kunnen wij hier dus nog niks over zeggen. Zodra daar meer details over bekend zijn zullen wij hier uiteraard over berichten.

© Redactie 2018
marokko
militaire
dienstplicht
ingevoerd
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi