Naffer pleegt en bekent vaker delict

algemeen
0
14 mrt '03
Het is niet een gebrek aan integratie, maar juist de snelle emancipatie die jonge Marokkanen in conflict brengt met 'gevestigde' autochtonen, betoogt onderzoeker Mieke Komen in de Volkskrant van vrijdag 14 Maart 2003: Steeds opnieuw gaat men er van uit dat een gebrekkige integratie de criminaliteit van allochtonen bevordert. En dat vooral Marokkaanse jongens hun delicten ontkennen en justitie voorliegen (Micha de Winter, Forum, 7 maart). Naffers - jargon voor verdachten met een Noord-Afrikaans uiterlijk - en 'kut-marokkanen' komen inderdaad vaak met politie en justitie in aanraking. Politie en justitie willen greep krijgen op de 'harde kern', dat jaagt het Marokkaanse criminaliteitscijfer omhoog. De politie noemt hen ook wel 'ratten', omdat zij ervan overtuigd zijn dat Marokkaanse jongens meestal liegen en hun delicten ontkennen. Onderzoek van Justitie leert dat slechts in 17 procent van de meer dan 700 onderzochte gevallen sprake was van een ontkennende verdachte tijdens het politieverhoor of van een verdachte die verkoos te zwijgen. Marokkanen bleken 'topbekenners'. Van de onderzochte groep Marokkanen bekende bijna 78 procent. Van de autochtone Nederlanders 76 procent, Turken bijna 56 procent, Surinamers 74 procent, van de Antillianen/Arubanen bijna 95 procent. Waarom reageren politie en Marokkaanse jongens dan zo heftig op elkaar? De lelijke krachttermen waarmee politie en politici Marokkanen bedoelen, toont Marokkaanse jongens de gevoelens van afkeer van gevestigde Nederlanders. Of jongeren die zich afgewezen voelen, zich apathisch of juist normloos en crimineel en vol verzet gedragen, hangt af van de fase van het emancipatieproces waarin hun groep zich bevindt. Juist in gelijker wordende machtsrelaties, zoals tussen Marokkaanse en autochtone Nederlanders, groeit de criminaliteit onder tweede en derde generatie 'minder machtigen' en neemt irritatie, afkeer en conflict tussen gevestigden en buitenstaanders toe. Dit idee komt van de socioloog Norbert Elias, die samen met ene Scotson onderzoek deed naar de verhouding tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers in een arbeidersbuurt van een Engelse industriestad. Volgens Elias' stigmatiseringstheorie gaan wij-gevoelens in de ene bevolkingsgroep samen met negatieve stigmatisering van buitenstaanders. De gevestigden zien de nieuwkomers als minderwaardig, immoreel en zichzelf als superieur. Als het verschil in macht tussen beide groepen groot is, kan stigmatisering van buitenstaanders optreden. Elias keert zich expliciet tegen de gewoonte om het ontstaan van gevestigden-buitenstaandersrelaties te verklaren als het resultaat van raciale, etnische en religieuze verschillen. Dat zijn volgens hem bijzaken. Elias en Scotson laten zien dat pas wanneer de machtsbalans zich ten gunste van de buitenstaanders wijzigt, spanningen openlijk naar buiten kunnen komen in de vorm van conflicten. Vijandschap en gewelddadige conflicten komen het vaakst voor onder mensen die op elkaar lijken, in specifieke overgangsfasen waarin sociale verschillen tussen groepen mensen kleiner worden. In een meer dan lezenswaardig essay over de oorzaken van allochtone misdaad toont dé criminoloog van Nederland, Frank Bovenkerk, dat de hoge criminaliteit van Marokkaanse jongens niet voort kàn komen uit een gebrek aan integratie. Tal van onderzoek laat zien dat Marokkanen zich juist veel sneller aanpassen dan andere groepen migranten. Vijandschap komt het vaakst voor onder mensen die op elkaar lijken, maar treft achterblijvers het hardst. Juist doordat de positie van Marokkanen ten opzichte van andere Nederlanders is versterkt en de mensen die Nieuwe Nederlanders worden genoemd zoals Naima El Bezaz, Fouad Laroui, Mohammed Benzakour, Abdelkader Ben Ali en Sadik Harchaoui hun kansen benutten, raakt de achterhoede verder in de knel. Voor deze jongens is verzet de enige manier om te reageren op hun uitzichtloze situatie. Niet een gebrek aan integratie bevordert conflicten en hun criminaliteit, maar emancipatie.
© MAROKKO.NL 2003

Populaire tags
vahid halilhodžić
wydad
syrië
afc ajax
botolapro
amsterdam
raja
assist
botola pro
gazastrook
atlasleeuwen
frmf
casablanca
politie
team marokko
marrakech
golaso
tanger
ajax
iran
daesh
eredivisie
verenigde staten
dgsn
mohammed vi