Spanningen Marokko-Duitsland beïnvloeden ontwikkelingsprojecten

marokko
3
5 mrt '21
De opschorting van alle contacten met Duitse vertegenwoordigingen in Marokko heeft gevolgen voor ontwikkelingsprojecten waarbij Duitse instellingen betrokken zijn.

Alle Marokkaanse ministeries hebben sinds dinsdag alle contact met de Duitse ambassade in Rabat en andere Duitse politieke instanties opgeschort. Dat gebeurde op schriftelijk verzoek van de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.

Ministeries werden in de brief van Bourita verzocht om alle contacten en interacties, in welke vorm dan ook, zowel met de Duitse ambassade in Marokko als met samenwerkingsorganisaties en Duitse stichtingen, op te schorten. Daarmee lijkt het alsof de instructies niet alleen betrekking hebben op het diplomatieke aspect maar ook op de economische samenwerking tussen de twee landen.

Tot dusver heeft de Marokkaanse regering geen verdere uitleg gegeven over de beweegredenen van de buitengewone maatregel. Op vragen van nieuwsdienst Medias24 antwoorde een regeringsbron dat het besluit van het ministerie "duidelijk" is. "Het behoeft geen commentaar". Intussen wachten ministeriële afdelingen en andere (semi-)overheidsinstellingen in Marokko gretig op nieuwe instructies.

Ook Duitsland zegt niet te weten waar de ommezwaai vandaan komt. Ook ziet het West-Europese land geen reden achter de verstoring van de diplomatieke betrekkingen. Duitsland heeft de Marokkaanse ambassadeur in Berlijn opgeroepen voor een spoedvergadering om de zaak uit te leggen.

In de Marokkaanse pers worden allerlei mogelijke redenen aangedragen voor de eenzijdige radiostilte. Onder meer de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara valt slecht in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar beurt wapens levert aan het separatistische Polisario-front.

Rabat voelde zich ook buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar.  Ook zijn verschillende Duitse politieke actoren actief in Marokko en hebben enkelen het aan de stok gekregen met de Marokkaanse autoriteiten vanwege hun vermeende sympathie en goedkeuring van kritische tegenstanders van de Marokkaanse regering.

Ten slotte wordt ook gewezen naar het recente rapport van het in Berlijn gevestigde Transparency International over Marokko. De NGO beticht het Noord-Afrikaanse land er van te weinig te doen tegen systematische corruptie in de publieke sector.

Duitse samenwerkingsorganisaties
Behalve Duitse overheidsinstellingen in Marokko worden Duitse stichtingen, ondernemingen, NGO's en andere samenwerkingsorganisaties getroffen door de maatregelen van Bourita. Zo ook de Duitse coöperatie GIZ die sinds 1975 in Marokko opereert en daar sinds 1999 aanwezig is. De organisatie is actief op verschillende sociale en economische terreinen, met een focus op de sectoren voor hernieuwbare energie, water en duurzame ontwikkeling. Ook de Duitse ontwikkelingsbank KfW en de Duitse Kamer van Koophandel (AHK Marokko) zijn actief in Marokko en kunnen door de maatregel weinig meer doen.

In december 2020 ondertekenden het Marokkaanse ondernemersverbond CGEM en de Duitse KvK in Marokko (AHK) nog een samenwerkingsovereenkomst die bedoeld is om de bilaterale handelsbetrekkingen tussen Marokko en Duitsland te consolideren en de economisch-diplomatieke banden te versterken, geheel in overeenstemming met recente overheidsinitiatieven.

Particuliere sector
De particuliere sector wordt in de brief van Bourita niet genoemd, naar alle waarschijnlijkheid omdat de regering daar niets wenst te dicteren. Het lijkt er in eerste instantie op dat de maatregel weinig invloed zal hebben op het bedrijfsleven, maar zelfs bij het ontbreken van specifieke instructies voor de particuliere sector zal elke doorgewinterde ondernemer wel twee keer nadenken over zakelijke beslissingen met Duitse (overheids-)instellingen.

In de brief van Bourita wordt namelijk heel summier gesproken over "diepe misverstanden over de fundamentele kwesties van het Koninkrijk Marokko". De verklaring is zo vaag dat niet uit te sluiten valt dat de Marokkaanse regering achteraf alsnog rigoureuze en draconische maatregelen kan nemen die wèl van invloed kunnen zijn op het bedrijfsleven in Marokko.

Duitsland sterk aanwezig in Marokko
Alleen al in 2020 werden verschillende overeenkomsten ondertekend tussen ministeriële diensten of overheidsinstanties met Duitse vertegenwoordigingen. De meest recente en opvallende is toch wel het steunpakket van Berlijn waarin € 1,387 miljard is vrijgemaakt voor financiële hervormingen in Marokko en noodhulp in de strijd tegen het coronavirus.

Naast de Duitse steun in de Marokkaanse strijd tegen COVID-19 was de geldenveloppe ook bedoeld voor de financiering van grootschalige economische ontwikkelingsprojecten, zoals projecten met betrekking tot de hervorming van de financiële sector of projecten met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en groene waterstof.

Op het gebied van groene waterstof heeft Marokko bijvoorbeeld onlangs grote ambities getoond, sterk aangemoedigd door de kersverse samenwerking met Duitsland.

Ook werkte Marokko samen met de Duitse Kamer van Koophandel aan het project 'Groene ammoniak' voor een meer ecologische productie van ammoniak, met de hulp van waterstof. Een productie-eenheid in Marokko bevindt zich momenteel in de testfase om de productie onder industriële omstandigheden te beoordelen.

Ook MASEN, het Marokkaanse agentschap voor duurzame energie, is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van 's werelds eerste waterstofproductie-installatie. Het Duitse bankagentschap KfW ondersteunt de bouw van deze instelling, die tegen het jaar 2025 zo'n 100 MW waterstof-energie moet produceren.

Verzoening
Een periode van oorverdovende stilte breekt nu aan waarbij alle actoren aan de zijlijn hopen op een snelle verzoening. De Duitse reactie op de interministeriële brief van Bourita liet niet lang op zich wachten maar gaf verder weinig soelaas. "We hebben de ambassadeur van Marokko uitgenodigd voor een spoedvergadering met de staatssecretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de gebeurtenissen uit Marokko te verduidelijken", vertelde Christofer Burger op een reguliere persconferentie in Berlijn.

“Vanuit ons standpunt is er geen reden om de diplomatieke betrekkingen te veranderen. Duitsland en Marokko werken al decennia lang nauw samen, wat naar onze mening altijd in het belang is van beide landen", zei Burger. "In dit opzicht is er niets veranderd in het Duitse beleid ten aanzien van Marokko", concludeerde hij.

Marokko ziet het echter anders. Volgens een regeringsbron komt het besluit niet uit de lucht vallen maar na een reeks handelingen en standpunten van Duitsland die volgens Rabat indruisen tegen de strategische belangen van Marokko.

In de brief schreef Bourita dat de bilaterale betrekkingen tussen twee landen niet een "à la carte menu" is waar lukraak en naar eigen willekeur uit gevist kan worden, maar dienen de onderlinge afspraken als geheel te worden gerespecteerd en nageleefd.

© MAROKKO.NL 2021
marokko
rabat
duitsland
berlijn
ambassadeur
nasser bourita
betrekkingen
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi