Spaanse pers: vertrek buitenlandminister Laya aanstaande (video)

buitenland
16
28 jun '21
De Spaanse pers meldt dat de Minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya op het punt staat haar functie neer te leggen.

Het op handen zijnde vertrek zou de "hoogste prioriteit" genieten van het ministerie dat volgens de Spaanse pers iemand wenst aan te wijzen die "het vuur niet verder aansteekt", daarmee wordt verwezen naar de diplomatieke crisis tussen Madrid en Rabat.

Er worden twee namen genoemd als mogelijke opvolger: José Manuel Albares, huidige ambassadeur in Frankrijk en tevens adviseur van regeringsleider Pedro Sánchez. De Minister van Landbouw en Visserij, Luis Planas, voormalig ambassadeur in Rabat.

Kritiek
Laya's optreden als buitenlandminister wordt in eigen land zwaar bekritiseerd en niet alleen voor de reeks handelingen die resulteerden in het dieptepunt in de betrekkingen tussen de twee landen.

Regeringsleider Sánchez en buitenlandminister Laya waren begin juni het mikpunt van veel spot en sarcasme nadat bleek dat een topontmoeting tussen Sánchez en de Amerikaanse president Joe Biden op de NAVO-top in Brussel door de Spaanse regering werd gebruikt om de goede relatie met de Verenigde Staten aan te tonen.

Uit beelden bleek echter dat de "ontmoeting" tussen Sanchez en Biden slechts 30 seconden duurde en plaatsvond in de wandelgangen van de conferentie.

De "ontmoeting" tussen de twee staatshoofden werd door de regering gebruikt om de relatie tussen de VS en Marokko te bagatelliseren. Sinds de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara wordt in Spanje gevreesd dat de relatie tussen Rabat en Washington een bedreiging is voor Madrid.

Polisario
Begin juni had de Volkspartij (Partido Popular) González Laya al gevraagd "onmiddellijk" op te stappen wegens het "rampzalige management" in de kwestie van Polisario-voorman Brahim Ghali.

Ook andere oppositiepartijen verwijten Sánchez er van "niet transparant" te hebben gehandeld in verklaringen over de daadwerkelijke oorzaak van de diplomatieke crisis met Rabat. Een opvatting die ook door Rabat wordt gedeeld.

Polisario-voorman Ghali was vorige maand in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus, tegen het zere been van Rabat die momenteel in een staat van oorlog verkeert met militante separatisten in de Sahara. Rabat is vooral boos omdat Madrid had nagelaten het ontvangst van de separatistenleider kenbaar te maken.

Ghali kwam Spanje binnen met een Algerijns diplomatiek paspoort onder de naam Mohamed Ben Battouche. Hij kon alleen binnenkomen met een valse identiteit omdat hij in Europa wordt geconfronteerd met verschillende ernstige aanklachten, waaronder genocide, marteling, illegale detentie, ontvoering en verkrachting.

Franse inlichtingen
De Spaanse legerleiding bevestigde vorige week dat Gonzalez Laya direct betrokken was bij het ontvangst van de Polisario-voorman. De Spaanse ambassadeur in Algerije Fernando Morán Calvo-Sotelo had met behulp van het buitenlandministerie geregeld dat de ernstig zieke Ghali naar Spanje werd overgebracht via een militaire basis in Zaragoza. De opmerkelijke omweg moest voorkomen dat hij via de douane het land in zou moeten.

Het Spaanse dagblad Ok Diario schreef eind mei dat de Franse inlichtingendiensten de kwestie bij Rabat hadden aangekaart nog voordat de gezochte separatistenleider aankwam in Spanje.

Volgens Rabat is de opmerkelijke gang van zaken hèt bewijs dat Spanje en Algerije de kwestie geheim wilden houden. Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht en buitenlandminister Gonzalez Laya weigerde daarna nog over de kwestie te praten.

Het standpunt van Marokko is dat de regering van Sánchez moet zorgen voor een grondig en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de opmerkelijke gang van zaken rondom het ontvangst van de gezochte mensenrechtenschender.

Rabat liet vorige maand weten geen gesprekspartner meer te zien in de Spaanse buitenlandminister en verbrak al het contact. De Marokkaanse ambassadeur in Spanje werd teruggeroepen.

Gonzalez Laya
Gonzalez Laya heeft sinds haar aantreden in januari 2020 een tumultueuze relatie met haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita. Zo werd ze vrijwel direct geconfronteerd met de Marokkaanse aanneming van de twee wetsvoorstellen betreffende de afbakening van de Marokkaanse zeegrenzen.

De wetten zorgden voor spanningen tussen Marokko en Spanje omdat deze volgens de Spanjaarden overlap creëerden met de "Spaanse wateren" op de Canarische Eilanden.

Het Marokkaanse initiatief werd aanvankelijk slecht ontvangen door Spanje, maar de twee ministers werden het uiteindelijk eens over het onderwerp, tot grote spijt van extreemrechtse politici in Spanje.

In een recent televisie-optreden deed de Spaanse bewindsvrouw een handreiking aan Rabat door te verklaren dat Spanje bereid is te luisteren naar voorstellen van Marokko inzake de Sahara-kwestie. Maar ondanks de Spaanse "bereidwilligheid" bleef Gonzalez Laya volhardend volhouden dat Marokko de crisis heeft veroorzaakt.

De Spaanse diplomate, die overduidelijk overtuigd is van de blaam van Rabat en de Marokkaanse diplomatie recentelijk nog beschuldigde van een "vijandige houding", voert aan dat het niet de rol is van haar regering om te worden gebruikt als bemiddelaar, of om oplossingen voor te dragen of te selecteren.

Intussen zorgen Marokkaanse "sancties" tegen Spanje voor nog meer kritiek op het beleid van de regering Sánchez. Zo zorgt de Marokkaanse uitsluiting van Spaanse havens voor de zomervakantie-campagne Marhaba voor recordverliezen onder Spaanse rederijen, ook was Spanje niet welkom tijdens de militaire oefening van het Amerikaanse leger in Marokko en bleef Spanje weg tijdens de Libië-conferentie in Berlijn.

© MAROKKO.NL 2021
spanje
madrid
buitenlandminister
arancha gonzález laya
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?