FATF: Marokko blijft op watchlist voor witwassen en terrorismefinanciering

marokko
0
28 okt 17:46
Ondanks inspanningen van de regering blijft Marokko voorlopig staan op de 'grijze lijst' van de Financial Action Task Force (FATF) en blijft daardoor onder verscherpt toezicht staan.

Dat meldt de in Parijs gevestigde NGO donderdag in een persbericht. Marokko en drie andere landen werden in februari 2021 toegevoegd aan de wachtlist.

De FATF is een intergouvernementele organisatie die de normen vaststelt voor de antiwitwaswetgeving. De FATF werd in 1989 opgericht op initiatief van de G7 om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld, het tegengaan van de financiering van terrorisme en andere bedreigingen die verband houden met de integriteit van het internationale financiële systeem.

De FATF achtte Marokko in februari niet in overeenstemming met 3 van de 40 standaarden die worden aanbevolen door de FATF. De drie normen hebben betrekking op de personele en materiële middelen die aan de toezichthoudende instanties werden toegekend, de lage sancties tegen overtreders en de gebrekkige uitwisselingen van informatie tussen instellingen en beroepsbeoefenaren, zoals advocaten en notarissen.

Sindsdien heeft Marokko politieke toezegging gedaan om de samenwerking met FATF en de Financial Action Task Force in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (GAFIMOAN) om de doeltreffendheid van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT), te verbeteren.

De Tweede Kamer had in april van dit jaar unaniem een wetsvoorstel aangenomen om het witwassen van geld tegen te gaan. De wettekst omvat aanvullingen op het Wetboek van Strafrecht ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CFT), twee maanden later werden uitvoeringsbesluiten aangenomen en kwam het juridische arsenaal van Marokko tegemoet aan de door FATF gesignaleerde tekortkomingen.

De stappen die de regering in Marokko heeft gezet zijn echter niet voldoende voor de financiële waakhond. Tijdens de plenaire vergadering, die van 19 tot 21 oktober in Parijs plaatsvond, werd besloten om Marokko op de wachtlist te houden, "onder verscherpt toezicht". Naast Marokko staan 22 andere landen, waaronder Turkije, Senegal, Mali, Jordanië, Syrië, Malta en Pakistan.

In haar publicatie maakt de FATF onderscheid tussen "onder verhoogd toezicht" en "niet-coöperatief". Omdat Marokko actief meewerkt om de hiaten in het beleid aan te pakken staat Marokko onder verscherpt toezicht en verbindt het land zich ertoe om de tekortkomingen binnen de afgesproken termijn op te lossen.

De FATF ziet naast de drie reeds bekende problemen nog twee andere hekelpunten. De eerste heeft betrekking op het nazien op de juistheid van informatie over rechtspersonen en buitenlandse juridische constructies. Het tweede betreft het vergroten van de diversiteit aan meldingen van verdachte transacties en het prioriteren van het onderzoek en vervolging van witwasoperaties, in overeenstemming met het risicoprofiel van het land.

Echter is met alle vijf aanbevelingen al rekening gehouden in het nieuwe juridische arsenaal dat Marokko afgelopen juni heeft aangenomen en dat juist werd ingevoerd naar aanleiding van de eerste aanbevelingen in het beoordelingsrapport van de FATF.

De nieuwe wetgeving zorgt er onder meer voor dat de taken van de financiële waakhond in Marokko zijn opgeschaald van een informatieverwerkingsorganisatie naar een inlichtingenautoriteit die over voldoende personele en financiële middelen beschikt om adequaat toe te zien op de toepassing van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met betrekking tot terrorisme en de financiering daarvan.

De wettekst voorziet ook in de uitbreiding van de lijst van strafbare feiten die onder het witwassen van geld vallen. Ook zijn de sancties op witwashandelingen verhoogd in overeenstemming met internationale standaarden. Sancties die varieerden van 20.000 tot 100.000 DH (€ 1.800 - € 9.500) voor individuen zijn verhoogd naar geldboeten van 50.000 DH tot 500.000 DH (€ 4.700 - € 47.000). Voor rechtspersonen kunnen deze zelfs op lopen tot 3 miljoen DH (€ 285.000).

© MAROKKO.NL 2021
marokko
fatf
watchlist
terrorisme
antiwitwaswetgeving
lijst
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?

Populaire tags
coronavirus
italië
rivm
griekenland
frankrijk
vluchtelingen
italie
utrecht
palestina
europa
atlasleeuwen
team marokko
frmf
casablanca
verenigde staten
golaso
politie
iran
eredivisie
turkije
syrië
hakim ziyech
caf
transfer talks
mohammed vi