Helft jonge artsen in Marokko heeft niet genoeg geld voor huur of boodschappen

marokko
2
11 mei 1:22
Meer dan de helft van de artsen in opleiding in Marokko heeft moeite met het betalen van de huur.

Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van de Nationale Commissie van Studenten in de Geneeskunde, Tandheelkunde en Farmacie (CNEMEP).

Aan het onderzoek deden 5.314 studenten mee, waaronder studenten Algemene Geneeskunde (91 procent), Farmacie (4,7 procent), en Tandheelkunde (4,2 procent). Van de deelnemers is 59,4 procent vrouw.

Volgens het onderzoek is 64 procent van de medische studenten financieel volledig afhankelijk van de studietoelage en heeft 37 procent niet genoeg geld voor de boodschappen. Door de financiële druk is 92 procent van de medische studenten genoodzaakt om de hulp van familie in te roepen, met de daaruit voortvloeiende sociaaleconomische gevolgen en financiële druk voor de student en het gezin.

In de afgelopen 12 maanden heeft 78 procent van de medische studenten hun familie om hulp moeten vragen om de huur te betalen, 38 procent vroeg vrienden om geld en 30 procent moest spaargeld aanspreken. Zes procent heeft in het afgelopen jaar een huurachterstand opgebouwd.

Meer dan de helft van de studenten heeft vaker moeite met het betalen van de huur die gemiddeld 2.580 DH (€ 245) bedraagt voor een woning die gemiddeld 40 minuten van de faculteit is verwijderd. 

Reistijd
Door de relatief hoge huurprijs was 42,3 procent van de studenten genoodzaakt om gedurende de studie ander woonruimte te zoeken, met een langere reistijd als gevolg. Om op het werk of de faculteit te komen gebruiken studenten het openbaar vervoer (29,61 procent), de auto (21,65 procent) of taxi (17,60 procent). Ruim een kwart 24,69 procent is genoodzaakt te lopen.

Meer dan 65 procent van de ondervraagde studenten geeft aan dat woon-studie-verkeer ernstige gevolgen heeft gehad voor hun prestaties in het ziekenhuis of op de faculteit.

Bovendien is 37 procent van de studenten van mening dat ze te weinig financiële middelen hebben om genoeg te kunnen eten. Van alle deelnemers aan het onderzoek vindt 54,36 procent dat hun budget hen niet toelaat om op een evenwichtige manier te eten. Ruim 58 procent heeft om financiële redenen hun eetgewoonten moeten aanpassen en 96 procent zegt nog nooit een maaltijd te hebben gekregen in de universitaire ziekenhuizen.

Studietoelage
Studenten algemene geneeskunde en tandheelkunde ontvangen in de eerste twee studiejaren geen toelage en farmaciestudenten moeten het zelfs drie jaar zonder studiebeurs doen. Daarna ontvangen de studenten gemiddeld 630 DH (€ 60) per maand.

Studenten algemene geneeskunde zijn na zeven jaar gekwalificeerd en kunnen in het ziekenhuis terecht voor perifere stage. Studenten tandheelkunde en farmacie na zes jaar. Tijdens de stageperiode ontvangen ze een maandelijkse toelage van 2.000 DH (€ 190) maar moeten soms wel 7 á 8 maanden op het geld wachten.

De studenten zijn van mening dat de toelage minimaal 2.710 DH (€ 260) moet bedragen om te kunnen voorzien in huisvesting, vervoer en voeding. Door de financiële perikelen geeft 51 procent van de studenten aan de studie niet aan te raden bij familie en vrienden. Daarbij spelen ook negatieve ervaringen in het stageverloop en morele intimidatie op de faculteit en op de werkvloer een rol.

Meerderheid van de studenten (93,7 procent) is niet tevreden met de maatregelen die zijn genomen om studenten te ondersteunen in het levensonderhoud. 43,5 procent van de ondervraagden geeft aan een aanvraag te hebben ingediend voor een studiebeurs (Minhaty) maar meer dan 80 procent van de verzoeken is afgewezen.

De twee andere beurzen zijn alleen beschikbaar voor studenten van wie de ouders lid zijn van de Mohammed VI-stichting voor onderwijspersoneel (16,8 procent) of de Hassan II-stichting voor zorgpersoneel (4 procent).

Personeelstekort en kennisvlucht
Volgens CNEMEP zijn de grote moeilijkheden waar de studenten in openbare faculteiten tegen aan lopen tekenend voor de grote uitdagingen waar de Marokkaanse zorgsector mee kampt. Eenmaal afgestudeerd kunnen artsen niet wachten om het land te verlaten en hun geluk elders te beproeven.

De afgelopen jaren zijn tussen de 10.000 en 14.000 Marokkaanse artsen het land verlaten. Meer dan een derde van de Marokkaanse artsen werkt in het buitenland, Europa is favoriet. Van de huidige lichting medische studenten geeft zelfs meer dan 70 procent aan van plan te zijn om na voltooiing van de studie het land te verlaten.

Betere opleidingsmogelijkheden (99 procent) en betere arbeidsomstandigheden (97,2 procent) zijn de voornaamste redenen om het vaderland in te ruilen voor een carrière in het buitenland; 34 procent prefereert een toekomst in Duitsland.

De kennisvlucht of 'braindrain' in Marokkaanse zorginstellingen is een doorn in het oog van de zorgautoriteiten en heeft vergaande gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land. Het aanvullen van het personeelstekort in de zorg is daarom een belangrijk onderdeel van de hervormingen in de zorg.

Volgens zorgminister Khalid Ait Taleb heeft het land nu al een tekort aan 32.000 artsen en 65.000 verpleegkundigen en door de zorgwekkende kennisvlucht zal de huidige arts-inwoner-ratio (7,3 artsen per 10.000 inwoners, wereldwijde gemiddelde is 15,3) waarschijnlijk nog verder verslechteren.

Het kan wel 25 jaar duren voordat Marokko het huidige tekort (97.000) aan ziekenhuispersoneel heeft opgevuld.

© MAROKKO.NL 2022
marokko
zorgpersoneel
artsen
opleiding
salaris
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?