Gratis advocaat voor ouders bij wie Staat ingrijpt in gezag

algemeen
3
18 nov 17:19
Ouders van wie de Staat het gezag over hun kind wil weghalen, kunnen zich vanaf komend jaar gratis laten bijstaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat.

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming vindt het belangrijk dat bij zo'n ingrijpende maatregel de belangen van de ouders altijd goed vertegenwoordigd worden, als zij dat willen.

In dit soort kwesties bepaalt de rechter of het ouderlijk gezag wordt overgedragen aan een jeugdzorginstelling. Ouders mogen dan geen beslissingen meer nemen over hun kinderen zolang de maatregel duurt.

De kosteloze rechtsbijstand geldt al voor ouders die zijn getroffen door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Weerwind wil deze regeling nu ook aanbieden aan ouders die door omstandigheden het gezag dreigen kwijt te raken over hun kinderen. Het gaat vooralsnog om 1,5 jaar, laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De gratis rechtsbijstand wordt stapsgewijs ingevoerd, zodat de betrokken instanties de regeling goed kunnen uitvoeren. Eerst wordt een advocaat aangeboden bij gezinnen met een gezagsbeëindiging. Vanaf juli komen daar ook uithuisplaatsingen bij, al dan niet met spoed.

Ook de rechten van de betrokken gezinnen moeten worden verbeterd, vindt Weerwind. Zo zullen besluiten die jeugdzorginstellingen nemen over de kinderen worden voorgelegd aan een rechter. Ook wordt bekeken hoe de omgang tussen ouders en uit huis geplaatste kinderen kan worden verbeterd. Verder wil de minister dat broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing zoveel mogelijk samen ergens worden ondergebracht.

© ANP 2022
tweede kamer
franc weerwind
rechtsbijstand
jeugdzorg
toeslagenouders
belastingdienst
toeslagenaffaire
jeugdrechtadvocaat
kinderen
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?