25% Spaanse jongeren racistisch tegenover Marokkanen

marokko
0
22 nov 16:08
Eén op de vier Spaanse jongeren houdt er racistische of xenofobe opvattingen op na, blijkt uit onderzoek van de FAD Youth Foundation onder 1.400 jongeren.

Een kwart van de Spaanse jeugd is intolerant tegenover mensen met een andere etniciteit, geslacht of seksuele geaardheid. Met name de afkeer jegens Marokkanen, sub-Sahara migranten en Roma neemt schrikbarend toe.

Het alarmerende percentage van 25 procent kan de kiem zijn van intolerantere houdingen in de toekomst, stellen de onderzoekers. Het rapport dient dan ook als waarschuwing voor de samenleving. "De racistische houding van een deel van de jeugd moet onmiddellijk worden gestopt", stelt Beatriz Martín Padura van de NGO.

De overige 75 procent van de ondervraagden verwerpt racisme en is voorstander van multiculturalisme en bescherming van kwetsbare groepen. Ruim 40 procent van de respondenten denkt dat de afkeer jegens migranten wordt veroorzaakt door een gebrek aan integratie of assimilatie. Slechts 57 procent staat positief tegenover een migrant met een verantwoordelijke positie als burgemeester of politicus.

Onderzoekers registreerden onder de jongeren een duidelijke bewustwording van de rol die de pers speelt bij het vormen van de publieke opinie. Ruim 60 procent verwijt de media er van bij te dragen aan de toenemende intolerantie door immigranten eenzijdig af te spiegelen.

De helft van de ondervraagden legt de schuld bij extreemrechtse politieke partijen.

Dader èn slachtoffer
Het onderzoeksrapport spreekt ook van een duidelijke correlatie tussen het persoonlijk ervaren van discriminatie en het praktiseren ervan. 20 procent van degenen die zich weleens onverdraagzaam hebben gedragen zijn in het verleden zèlf slachtoffer geweest.

"Het belangrijkste is dat de onderwijsautoriteiten, scholen en leraren, evenals de media en invloedrijke figuren in sociale netwerken, weten dat het probleem bestaat en dat ze zich inzetten voor tolerantie en wederzijds respect tussen mensen.", stelt Padura.

Drie op de tien jongeren weleens getuige geweest van racistische fysieke aanvallen. Ruim de helft heeft heeft weleens te maken gehad met racistische beledigingen op sociale netwerken. "We moeten vooral kritisch en waakzaam zijn tegenover de extreemrechtse partijen en groepen die racisme en aanvallen op immigratie promoten.", aldus Padura.

© MAROKKO.NL 2022
spanje
racisme
jongeren
marokko
zigeuners
migrantenhaat
moslimhaat
islamofobie
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?